Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)

Trường TH Tân Phú Trung tổ chức chuyên đề cụm 3 lần 1

Trường Tiểu học Tân Phú Trung tổ chức luyện tập bóng đá cho học sinh năm học 2022 – 2023

Tăng cường phổ cập bơi cho học sinh trong nhà trường

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênTH Tân Phú Trung 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênTH Tân Phú Trung 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay