Tổ chức mô hình “ Liên đội sáng tạo vì cuộc sống xanh”

– Thực hiện Kế hoạch Số: 1832/SGDDT-GDMNTH ngày 27 tháng 11 năm 2023 V/v triển khai câu lạc  bộ sáng tạo trẻ em góp phần xay dựmg môi trường xanh tai các trường Tiểu học

– Thực hiện kế hoạch số: 1016 /PGDĐT Châu thành, ngày tháng 12 năm 2023 V/v triển khai Câu lạc bộ sáng tạo trẻ em góp phần xây dựng môi trường xanh tại các trường tiểu học

– Thực hiện 2 văn bản trên nhà trường đã lập Kế hoạch Số: 202/ KH-THTPT ngày 11 tháng 12 năm 2023 của trường TH Tân Phú Trung Về việc Tổ chức mô hình “ Liên đội sáng tạo vì cuộc sống xanh” “ CLB sáng tạo trẻ em góp phần xây dựng môi trường xanh”
năm học 2023-2024
z4994649775245_46386024ffacc22592601cc210c9ceaaz4994649796608_c2101cc63f29ae03baa539aaa5f5815b
z4994649806519_05d2676d93cf62eddc710e75615db74c

z4994649896185_0de0e76201148ba1514a5176bcaa52c8z4994649999961_c97cd5fbc8d76884599fa1f05c55b1c1Thầy Tổng Phụ Trách đội cùng các GVCN hướng dẫn các em học sinh trồng hoa nhân dịp xuân đến.

z4994649930802_397ca29c653818f7436729258f64f923z4994649915276_d55da43acecb93a53856dfacde44a149

z4994649911511_b7dc8d1d97ebc05fd3d4521542d1e22c

Liên đội Tân Phú Trung thực hiện thu gom chai nhựa, phế liệu nộp cho TPT đội đổi lấy chậu bông cho lớp mình.

z4994649901294_902d9e43ed14f5693630af21edd74cbez4994649896185_0de0e76201148ba1514a5176bcaa52c8

Các emz4994649881214_96f555d3a2655bb5c4f2fac5fb512cebCác em học sinh trồng cây vào chậu

z4994649858922_5d837096c5c85b445298cd53783ec331 z4994649876803_8b81d0acd213d58abbecae3e91baeb44 z4994649870420_88ebe8cb6bb31fc67d934df30964730b z4994649891830_58834c83b59fa181a167273591a63b68 z4994649587144_940221d85e259eb18e03c2aba2650c63Giáo viên cùng các em học sinh chăm sóc: nhổ cỏ, tưới nước các chậu hoa