Giao lưu “Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 – 2024”.

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025, để hoạt động giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn tại các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học (trường tiểu học) trên địa bàn tỉnh đạt kết quả và có ý nghĩa thiết thực, trong 02 ngày, ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2023, Sở GDĐT và Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp phối hợp Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ GDĐT, Công ty Ô tô TOYOTA Việt Nam tổ chức Giao lưu “Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 – 2024” (Giao lưu).