Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2023)

Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây chính là lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày “tôn sư trọng đạo” nhằm mục đích để tôn vinh những người dạy học và những người trong ngành giáo dục.

z4897855189159_b3cf0297f56677c69192d2450e12e020

Dân tộc ta vốn có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; “tôn sư trọng đạo”, truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.

z4897855204528_d51d4151d626c9ceb63c03fba702fc3c

Trao tặng bằng khen cấp Tỉnh cho 3 giáo viên

z4897855241957_a95b679582aa383d81035a0a7955880b

Trao tặng chiến sĩ thi đua cho 4 giáo viên

z4666000599052_bca7b51ec26d5259bf272c320a1f968d z4666000601497_842a8a8684aba80d9de2924c83342d8d z4666000592014_f8e2ca2eed17441e3b6b0f49954a2175 z4666000590700_ac638129cb147f6e57a059ab738a4a3d z4666000586876_d4ebb6bb261cb9bb499a44d553718ae7 z4666000581209_89866e1e3e2d1c0ea3f9313a7a9a291f z4897855583632_b519f203c506e5e7dca9a4a54d51ef87 z4897855582769_e3cb9a6805872ea2d3fd33c682cf707a z4897855250622_3abc9a046c66c06cc922e21b288c6ed0