Trường TH Tân Phú Trung tổ chức chuyên đề cụm 3 lần 1

Ngày 30.10.2022 trường TH Tân Phú Trung tổ chức chuyên đề cụm chuyên môn Tiếng Việt Một số biện pháp dạy đọc môn Tiếng Việt lớp 3 giúp HS phát huy tính tích cực, sáng tạo nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học cho HS và 1 tiết thực hành cho học sinh khối 3

z3845027863095_9b3589b0ae286c1f3405da8ceed70608

Một số hoạt động trong tiết dạy

z3844955721424_f312c4c5709c9b25ca67209159df53eb

z3844955718532_f3b8f81a1c08c827ba0f4676d681a4b2 z3844955714424_7a2432c076752f46b51142196cea96bd z3844955713542_9a90e219e19a9a5c8b214cc90171af70 z3844955713330_b4c1197779ecec44d371295846e06836 z3844955711973_bdc7f095ce1c9f01e55748f88a0cf1ca