TRƯỜNG TH TÂN PHÚ TRUNG CẮM TRẠI XUÂN 2023

Hòa trong không khí vui tươi của đồng bào cả nước, Ngày 16,17 tháng 01 năm 2023. Trường TH Tân Phú Trung  tổ chức sinh hoạt cắm trại “ Mừng Đảng, Mừng Xuân ” Năm 2023. Trường Tiểu học Tân Phú Trung đã thành lập Ban tổ chức; Ban Giám khảo tổ chức cắm trại Xuân  tổ chức cho học sinh khối 4, 5 tham gia cắm trại, trải nghiệm trò chơi dân gian . Buổi tổ chức cắm trại  thành công tốt đẹp, với ý nghĩa các em đã được tuyên truyền sâu sắc về sự hình thành và phát triển về Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930) và ý nghĩa ngày Tết Cổ Truyền Việt Nam. Trong buổi cắm trại các em học sinh còn được tham gia thắt các con vật, vẽ tranh, các trò chơi dân gian rất vui vẻ, bổ ích, an toàn và lành mạnh, …. Bên cạnh đó, nhà trường cũng trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao. Buổi cắm trại đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các em, đã rèn được cho các em nhiều kĩ năng sinh hoạt trong cuộc sống, trong đó hơn hết là các em được gắn kết với nhau bằng tình đoàn kết và tính tổ chức, phối hợp mang tinh thần tập thể cao, các em thật sự đã được thư giãn sau những ngày căng thẳng trong học tập.

Một số hình ảnh hoạt động:

z4047099985708_1a2ca14e1ae623172fd31ebaf4fe989f z4047100013199_3c484a21a5a08f49422bd20c76aff347 z4047100043529_62c6ce3cf598c3bc28f6d7ec00603455 z4047100067085_9f69282ac92bbe8a70492fc630d0a571 z4047100086491_0aa05a74af4dbc937653138e95899679 z4047100111836_71bac347b43d0bd9c0d9f6fec159b44f z4047100135804_38b86f22ce80431dbecaea3be34748e2 z4042176311804_76275f2be749edba3297b6b1bfaafb94 z4042176310785_6457a66bcda52337c90f99cc84bbfdd2 z4042176302677_a34023ac2d9561b7297e518d5f464a58 z4042176300911_d38ef25469f0d38bb81571b272b66703 z4042176293913_efcb0823b6e91bba68522f9355c36622 z4042176293306_1cc52e2b7058aab0ecce830b759a91df z4042176288875_c531fc820b2bb80273635223160189d8 z4042176288098_e701401b65de8ad292bc5367089e9e51 z4042176286749_3214b25e047aa518c7d2a694601be774 z4042176278694_2509ad92d41d1e6d68547237e54dbcb1 z4042176277986_71f34cedfd44da20e043b607101ad644 z4042176274806_0341b30d7250c31c507437929f3a5d18 z4042176272358_b270cf53569f71d39cd1f57c6f848594 z4042176263234_966ca46c57e63ca237b351e2ab6de2b1 z4042176260639_b85ceb4f47d69af5806ebe6e2e14eae6 z4042176254369_170854bda4685ab78166eaa4c8293c4f z4042176252727_164b2b195c2dc2478643e82ecf2f0cd5 z4042176247922_380b7fd705ec7ad45967d316ae635171 z4042176245626_3850dad45411625a4334d73de0f1ea79 z4042176237592_a86c73210e9247fcf18f44577b285c3d z4042176234951_f90b644c653ca7175d62280b45eb1083 z4042176232140_bebfe23ef142f67af416cb7445dca9b8 z4042176231451_e0c8f237746be98133f49411d1685b6a z4042176231451_e0c8f237746be98133f49411d1685b6a (1) z4042176222689_c0b4988cc038460fdb476f4231fc3d0a 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 z4046212046476_5413c5592411da759962689919b6a26e z4046212039357_7ecdc573e179e0e381caa5daa867cb55
z4042176339992_dc50a845742e47aa605927272c97e0da z4042176333103_40044bd4ad2cef59bead37a468371553 z4042176333061_ca4a6f535ab7bcae15277288d8026c6e z4042176328120_385df4db3b159d1eac63d07238ed095b z4042176320781_ff1a959d8180ed90eb11eae2f2f46ad8 z4042176315843_dd65113361a09668dc4b2c057c1a59d2 z4046212144659_e28b73339c7a3ac9f0556846612343a9 z4046212132417_84af26deb1a860a57fea7857a8aba011 z4046212126896_4e25e650af1b31e5867d07b1dcb29e66 z4046212113075_81dc2dd9a354323540210853851cb661 z4046212109589_b5e8d7f439120d3fc172b1eabac787fc z4046212098255_ee882792594828640b4fcd1cc501e60d z4046212090923_ec0d7b856e0e6f535a13a6ea13e71a1c z4046212084924_611b0bd2a336d1de5f44cdcb70fa1afe z4046212075102_23ab34249aac5b5256c411b7ce68aab8 z4046212997311_767574d72aecee6ae4457ec065b2729f z4046212992761_f48a0643832291a3ed8c8a7a4b159662 z4046212991302_0cad061783e8b0bafbe192cb27cd466d z4046212196165_05cd3ac3aec66c71fee0bf1b795bcf4d z4046212178373_40beafcf3e1414551ed793fe7cec8136 z4046212175978_752a95da85fcd5a0c3332381f117f2b0 z4046212170458_10caa72db8a72d347f0c47b38c0e272d z4046212169494_e4c4eeb13ba499701e8ea1716e1ae16b z4046212163918_a3d62320d994553c877737eb935d8fdd z4046212154802_87318bcb55613b19ae6c50a64aa2195f z4046366047106_7e43a850ce57eed4e8162162a029476f z4046366044485_c96013e3f4a006ac75d4c38f90f8eb8a z4046366043363_8ab8954ab004d6ab1f6bda331d15cb6e z4046366040818_780dede12ba5dd908547737cfbf39636 z4046366037888_43198d3b10201137ebea59162884c97a z4046366037714_fa2394b8fa68db05267817eb9e0780c6 z4046366037068_f3333071404cc8aacf2d2bd5463f213a z4046366034009_c837a1af8d3a3eb5fb5a003e4eafb278 z4046366004612_67eca5b519e7c3981e56fd1018a0c042 z4046366001208_9995c4cd2661c03373eb6f5757e5d9ca z4046365996470_66f458cd349737b6686cef2ad0d5f312 z4046213198632_197058677ad1803f6992300c7e42b48d z4046213193337_c2e31c37aa3f173737957db8c142e212 z4046213186200_48bec59492b8c71284b4a3396fe7afc1 z4046213168238_718c46a278f3398ece34fbb6f11b13fa z4046213163711_e576e7e06366dafd6ea8058790c77de1 z4046213157883_1d6c6296bb2daee6d78bb8af3bbbb97d z4046213146104_6805b044034da1f7e00d3c157aa4811a z4046213143755_002ca18f0bafff1f7de9f477cae7c9e5 z4046213117826_c7206e0ddbbc3263efa68032ec41e921 z4046213108211_9e48630af2e5c823650513f1697a1455 z4046213105575_630abde59c050fc496390774d88791cd z4046213081680_c7e416f2d6d2aa3ece6c4747ccfb1c1e z4046213065109_82283d410ef403323b96d9be6a303008 z4046213064959_45d01b8665b9dd3a91688967b9c34193 z4046213048998_f597533ff172511b64a4c39ad345c70a z4046213047627_98882720f721f8bccdc70febd7537350 z4046213025898_94afe3f4f8feae43b498774996e5e3d6 z4046213010381_15b6d947a3f05a2b6c8d246f5ac45f51